Infekční hepatitis - nemoc špinavých rukou

07.01.2018 15:16

V posledních týdnech se potvrdilo, že propagovat očkování proti infekční hepatitidě A bylo prozíravé, vzhledem k tomu, že nemoc se v našem kraji opravdu rozšířila. Není však třeba propadat panice, protože na okrese Blansko se v posledních týdnech nemoc nevyskytla. 

Ráda bych upozornila, že nebezpečné je s neočkovanými malými dětmi navštěvovat brněnská nákupní centra, která s oblibou navštěvují bezdomovci a narkomani, kteří virus šíří. V podzimních měsících je také větší nebezpečí nakazit se zde černým kašlem a příušnicemi, které se také ve větší míře začaly vyskytovat.

 

—————

Zpět